Категорії розділу

Cтатті вчителів [4]

Вхід на сайт

Пошук

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 26

Друзі сайту

 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0
  Пн, 21/Чер/2021, 01.02.12
  Вітаю Вас Гість
  Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

  ШМО "НАТХНЕННЯ" ЗНВК №67

  Каталог статей

  Головна » Статті » Cтатті вчителів

  РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

  Григоращенко В.Ю.

  Запорізький навчально –виховний комплекс №67

  м.Запоріжжя

  viktoria67@i.ua

  РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

  НА УРОКАХ ІСТОРІЇ   З ВИКОРИСТАННЯМ  ІКТ

  Анотація: в роботі теоритично і методично обгрунтовано основи формування ключові компетенції старшокласників. Визначено основні принципи, методи і прийоми, засоби і форми роботи на уроках історії, що сприяють формуванню ключових компетенції учнів.

  Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; компетентності; ключові і предметні компетентності; проектні технології; презентації.

  Abstract: It is of theoretical and methodological foundations grounded forming the core competencies of high school students. Basic principles, methods and techniques, tools and ways of working on the lessons of history, contributing to the formation of key competences of pupils.

  Klyuchovі words: іnformatsіyno-komunіkatsіynі tehnologії; kompetentnostі; klyuchovі i predmetnі kompetentnostі; proektnі tehnologії; prezentatsії.

   Сьогодні в нашій країні спостерігається модернізація освіти. Згідно сучасної державної освітньої політики основними результатами діяльності загальноосвітніх закладів є не самі по собі знання, уміння та навички, а набір «ключових компетентностей».

  Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

  Тому питання «Розвиток ключових компетентностей на уроках історії з використанням ІКТ» є достатньо актуальним. Використання нових інформаційних та комунікаційних технологій в освіті обговорюється на сторінках всіх методичних газет та журналів. При цьому кожному вчителю, безумовно, очевидна доцільність використання комп'ютерів для навчання в середній та старшій ланці школи. Надзвичайні можливості надання інформації на комп'ютері дозволяють змінити та безмежно збагатити зміст освіти: виконання будь-якого завдання за допомогою комп'ютера створює умови для підвищення інтенсивності уроку; використання варіативного матеріалу та різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Таким чином, інформаційні технології, в сукупності з правильно підібраними технологіями навчання створюють необхідний рівень якості, варіативності,  диференціації,   індивідуалізації навчання та умови для формування ключових навчальних компетентностей.

         Питання розробки теоретичних засновників компететнісного підходу та впровадження його в освітню практику стало предметом розгляду не тільки на рівні окремих країн. Відомі міжнародні організації, що нині працюють  у сфері освіти  також вивчають проблеми, пов’язані   з появою компетентнісно орієнтованої освіти; серед них – ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Міжнародний департамент стандартів тощо.

           Українські педагоги також зацікавилися питаннями впровадження компетентнісного підходу в освітню систему нашої країни.  Зокрема А.Хуторськой  дає визначення  компетентності як особистісній  якості(сукупність якостей) учня, що вже відбулась, і мінімальний досвід діяльності в заданій сфері.

         Такі педагоги як  Пометун О. та Мірошниченко В.  говорять про необхідність визначення обмеженого набору компетентностей, які є найбільш важливими, інтегрованими, ключовими.

  Овчарук О.В. та Іванов Д.А. вважають що вони  забезпечують широку сферу розвитку особистості; її логічного, творчого та критичного мислення, саморефлексії, самовизначення, самооцінки; самовиховання .

  Ключова компетентність, на думку українських педагогів, є об'єктивною категорією, яка фіксує суспільно визначений комплекс знань, умінь, навичок, ставлень, що можуть бути застосовані у широкій сфері діяльності людини. Вона може бути визначена як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні,  поліпредметні,  культуродоцільні види діяльності, ефективно розв'язуючи відповідні проблеми.

  Серед ключових компетентностей визначені уміння вчитись (навчальна), громадянська, загальнокультурна, компетентність з інформаційних та телекомунікаційних технологій,  соціальна, підприємницька.

  Розвиток ключових і предметних компетентностей не відміняє традиційні підходи до завдань освіти, які передбачали формування загальних та предметних знань, умінь, навичок. Більше того, компетентності базуються на них.

  Систему компетентностей в освіті складають: ключові, загальногалузеві та предметні компетентності. Пріоритет компетентністного підходу надає здобутим знанням, навичкам та вмінням індивідуального, конкретного, життєво-смислового характеру, чітко визначеної практичної спрямованості щодо власного життя людини.  Компетентнісний підхід до викладання шкільних історичних курсів сприяє наданню історичним знанням прикладного характеру.

  На сьогоднішній день багато педагогів займаються вивченням  питання використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці. Російський вчений Селевко Г.К. звертає увагу на те, які  програмні засоби доцільно використовувати під час виконання комп’ютерних завдань.  Українські педагоги Баханов К.О. та Мокрогруз О.П.  дають  рекомендації по використанню ІКТ на різних етапах організації уроку. Вони вважають, що використання ІКТ має такі переваги:

  • індивідуалізація навчання;
  • інтенсифікація самостійної роботи учнів;
  • зростання обсягу виконаних на урок завдань;
  • розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
  • підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.
  •  комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

  Я  вважаю, що інформаційно-комунікаційні технології є необхідними компонентами професійної культури сучасного вчителя. Необхідність впровадження інформаційних технологій в сучасну освіту, формування ключових компетентностей учнів сьогодні не викликає сумніву. Особистісно-зорієнтоване навчання, об’єднання  різноманітних педагогічних технологій, навчання в співробітництві – це гуманістичний підхід в сучасній педагогіці.

  Широкі можливості в процесі формування ключових компетентностей отримують учасники освітнього процесу під час роботи з Internet-ресурсами. Використовую їх:

  • для підготовки повідомлень, творчих робіт, мультимедійних презентацій та публікацій;
  • для перегляду та обговорення освітніх, науково-популярних відеоматеріалів у відеохостінгах;
  • для створення тематичних вчительських та учнівських блогів;
  • для публікації своїх авторських матеріалів в Інтернеті;
  • для обміну інформацією та консультування.

  Широко в своїй практиці використовую  мультимедійні засоби навчання (мультимедійні презентації  та публікації, створені за допомогою програм PowerPoint  та Publisher).

  Як методичний та дидактичний супровід  уроку мультимедійні презентації, створені за допомогою програми PowerPoint,  виконують такі  функції:

  • ілюстративна (забезпечують принцип наочності при вивченні того чи іншого питання нової теми;
  • структурування навчальної інформації;
  • організація пояснення нового матеріалу в різних формах: розповіді, евристичної бесіди, діалогу, вирішення проблемних ситуацій та ін.
  • забезпечення емоційного забарвлення   (використання музичного супроводу, кольорової гами, репродукцій, художніх творів та ін.).

            Презентації, які використовую  на різних етапах уроку та на уроках різних типів, містять наступні елементи:

  • тексти, таблиці, діаграми;
  • малюнки, фотографії, елементи анімації.

  Електронні презентації розглядаю  як допоміжний засіб навчання, що використовується вчителем на уроці і потребує його коментарів та доповнень

  Вважаю, що використання презентацій сприяє кращому   запам'ятовуванню навчального матеріалу. При їх систематичному використанні зростає продуктивність навчання. Ключові ідеї кожної теми курсу в презентаціях містяться в систематизованому вигляді. У такій формі зміст кожної теми представлено коротко й наочно. При вивченні нового матеріалу вони супроводжують, ілюструють розповідь учителя, спонукають дітей до діалогу.

  В середній та старшій ланці загальноосвітньої школи мультимедійні презентації та публікації стають здебільшого результатами проектної або дослідницької діяльності учнів. До того ж інформаційні технології допомагають організувати пошукову роботу. Перед учнями педагог ставить проблемне завдання. В процесі його вирішення і створюються презентації та публікації. Найбільш поширеними темами для  дослідження на своїх уроках є створення історичних портретів.

  Таким чином використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії дозволяє розвивати пізнавальні навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти виділити сформулювати та вирішити проблему, під час групової роботи над проектами створюються умови для формування толерантності та уміння спілкуватися. Як результат - учні володіють прийомами навчальної діяльності, навичками аналізу та відбору інформації. Саме це й формує «компетенції».

           Компетентніший підхід пропонує не засвоєння учнем окремих знань та вмінь, а оволодіння ними в комплексі.

           Практична робота над досвідом за останні роки показує, що використання ІКТ-технологій  на уроках історії сприяє підвищенню інтересу школярів до предмета. Про це свідчать зацікавленість учнів у вивченні історії, активна участь у підготовці  та проведенні позаурочних заходів з предмета, в творчих конкурсах та олімпіадах.

           Моя педагогічна діяльність ґрунтується на трьох китах: творчість учителя, мультимедвйні та проектні  технології, творчість учнів.

           Таким чином: використання інноваційних інтерактивних  технологій, елементів компаративного аналізу і комп’ютерних  інформаційних технологій на уроках історії допомагають реалізувати поставлені перед ним задачі:

  • адаптувати учня до умов сучасного життя;
  • формувати здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити;
  • формувати ключові компетентності.

   

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бабанов К.О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти. Донецьк. ТОВ Юго – Восток, Лтд. 2005.
  2. Мирошниченко В.О. Розвиток критичного мислення учнів засобами проектної технології на уроках історії /В.О. Мирошниченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С.26– 32
  3. Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на уроках історії. – Х. .. Вид. гр. «Основа»: «Тріада+», 2007.
  4. Морозова Н. М. Проектна діяльність учнів. Х. .. Вид. гр.. «Основа»: «Тріада+», 2007.
  5. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. посібн./ за ред. О. І. Пометун. – К.: Вид-во А. С. К., 2004

   

   

   

  Категорія: Cтатті вчителів | Додав: администратор (30/Кві/2014)
  Переглядів: 2608 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0